inAnGiang

Công ty Cổ phần in An Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN IN AN GIANG

CÔNG TY CỔ PHẦN IN AN GIANG

Địa chỉ: 53/5 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Thạnh, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại: (076) 3 831 577 - 3 841 283 - 3 930 169 - 3 831 809 - Fax:(076)3 831 236.

Email: inangiang@yahoo.com.vn

Clip hình ảnh hoạt động

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG.

  • Hội đồng quản trị - Ban giám đốc

  • Tổ Văn phòng

  • Tổ cơ điện

  • Tổ Vé số

  • Tổ Thành phẩm

  • Phân xưởng in

  • Thảo luận

  • Tổ ấn chỉ

  • Vi tính - Chế bản